Vollmond  Zunehmender Mond I  Mystischer Vollmond  Verdeckter Halbmond II 
Verdeckter Halbmond I  Zunehmender Mond in blauer Stunde  Zunehmender Mond II  Aufgehender Vollmond 
Vollmond II  Vollmond III  Mondblick  A29A6821 edit 
A29A6975 edit  A29A7043 edit